Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Dysponujemy najbardziej zaawansowanym aparatem MR z serii AIRIS o średniej sile pola magnetycznego.
AIRIS Vento to aparat gwarantujący pełny komfort psychiczny pacjenta w trakcie badania co wynika z otwartej architektury stałego magnesu 0,3 T.
Dzięki innowacyjnej technologii firmy HITACHI jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych badanych okolic anatomicznych jest bardzo dobra nawet w badaniach typu „fat-saturation/CHESS” zarezerwowanych wcześniej tylko dla wysokopolowych aparatów MR.
Zalety aparatu to między innymi:

- najlepsze rozwiązanie dla pacjenta z lękiem przestrzennym
- najlepsze rozwiązanie dla małych pacjentów
-dostępność wszystkich zaawansowanych aplikacji dla średniego pola
- niska emisja hałasu
- ergonomia przyjazna dla pacjenta każdej grupy wiekowej i otoczenia
- dla wygody pacjenta w pełni zmotoryzowany stół z techniką autocentrowania
- możliwość wykonywania zabiegów leczniczych (terapia bólu)

Dodatkowe informacje :
Jak przygotować się na badanie MR ?

Badanie Rezonansu Magnetycznego bez dożylnego podania środka kontrastującego nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Przed badaniem MR z dożylnym podaniem środka kontrastującego pacjent powinien pozostać 2 godziny bez jedzenia i picia.
W przypadku konieczności podania pacjentowi dożylnie środka kontrastującego niezbędne jest wcześniejsze wykonanie badania krwi określającego poziom kreatyniny w surowicy.
Dla zachowania pełnych zasad bezpieczeństwa w polu magnetycznym konieczne jest zgłoszenie przez pacjenta przed badaniem ewentualnej obecności metalicznych ciał obcych, rozrusznika serca, endoprotez i innych metalicznych elementów medycznych.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania MR są:
- rozrusznik serca
- kardiowerter
- implant ślimakowy
- metalowe płyty/śruby/opiłki w ciele
- opiłki metalowe w oku

Implanty tytanowe, protezy tytanowe nie są przeciwwskazaniem do wykonania badania MR.

Pacjent posiadający by-passy, stenty, endoprotezy, zespolenia po operacjach musi posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonania badania MR.

Na badanie MR należy zgłosić się 15 min. przed wyznaczoną podczas rejestracji godziną i przynieść ze sobą :

- skierowanie na badanie MR (nie jest obowiązkowe, jest jednak przydatną wskazówką do optymalnego dla pacjenta przeprowadzenia badania),
- wyniki wcześniej wykonanych badań obrazowych - TK, MR, RTG, USG oraz ich zapisy (klisze, płyty CD/DVD) oraz inną dokumentację medyczną np. wypisy szpitalne,
- dokument tożsamości,
- w przypadku badań z podaniem środka kontrastującego wyniki badań krwi określające poziom kreatyniny.

UWAGA!!!
Jeśli nie możesz zgłosić się na badanie w wyznaczonym terminie prosimy o PILNE powiadomienie rejestracji - osobiście lub telefonicznie 32/745-35-36.

Galeria